29. moravský mezikrajský seminář pro pneumology

7. beskydské pneumoonkologické dny

Webové stránky včetně on-line registrace budou spuštěny v BŘEZNU 2021

Datum konání

16.–17. 4. 2021

Pořadatel

SOLEN, s. r. o.

Záštita

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Odborní garanti akce

prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Pejchal
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Kontakty

Manažerka akce

Mgr. Marta Boučková, mob.: +420 770 194 701, e-mail: bouckova@solen.cz

Přihlášky, ubytování a fakturace

Eliška Pančochová, DiS., tel.: 582 397 457, mob.: +420 607 190 210, e-mail: pancochova@solen.cz

Programové zajištění

Mgr. Marta Boučková, mob.: +420 770 194 701, e-mail: bouckova@solen.cz

Zajištění výstavních ploch

Jan Záruba, mob.: +420 606 603 257, e-mail: zaruba@solen.cz

cross