GlaxoSmithKline, s.r.o.

O firmě

https://gskpro.com/cs-cz/produkty-gsk/nucala/
https://cz.gsk.com/cs-cz/

#SpoluJsmeSilnejsi

Hlavním posláním společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Respirační onemocnění: Těžké astma - nabízíme účinné řešení pro těžké astmatiky již od první dávky. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí (starších 6 let). Přípravek Nucala je určen k podkožnímu injekčnímu podání ve fixní dávce jednou za čtyři týdny. Nucala k dispozici v aplikačních formách (předplněné pero a předplněná stříkačka) vhodných i pro podání v režimu domácí péče.

© Všechna práva vyhrazena kongrespneumologie.cz 2021

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down