Foto: Jakub Mertl

Úvodní slovo

Děkujeme vám za účast na 32. moravském mezikrajském semináři pro pneumology a

10. beskydských pneumoonkologických dnech.

 

Budeme se na vás těšit příští rok v termínu 11.–12. 4. 2025 opět v Hotelu Soláň v Karolince.

Odborní garanti akce
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Pejchal
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Pořadatel
SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc

Aktuality

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-upchevron-down