Foto: Jakub Mertl

Úvodní slovo

Děkujeme vám za účast na 32. moravském mezikrajském semináři pro pneumology a

10. beskydských pneumoonkologických dnech.

 

Budeme se na vás těšit příští rok v termínu 11.–12. 4. 2025 opět v Hotelu Soláň v Karolince.

 

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat k účasti na 32. moravském mezikrajském semináři pro pneumology a 10. beskydských pneumoonkologických dnech, které proběhnou opět již tradičně 12.–13. dubna 2024 v hotelu Soláň v Karolince. Kromě tohoto prostředí vám organizační výbor hodlá nabídnout s vaší pomocí neméně atraktivní odborný program napříč nejen top tématy pneumologie a pneumoonkologie, ale chtěl by vás provést i palčivou problematikou kuřáctví a screeningu karcinomu plic. Věnovat se budeme i nemocem s plicní obstrukcí a poruchám spánku. Zaměříme se také na rehabilitaci a následnou péči o naše pacienty. Nezapomeneme na aktuální pohled na tuberkulózu a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. Nadále s námi zřejmě bude problematika koronavirových infekcí a jejich následků. Seznámíme vás s posledními novinkami v diagnostice a terapii nádorových onemocnění plic. Přivítáme také příspěvky všech lékařů z ambulancí i nemocnic a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice. Rádi bychom navázali na předchozí mnohaletou řadu této úspěšné a příjemné akce v předjarním čase i s možností prozkoumat tento nádherný kout Beskyd.

Věříme, že vaše účast celou akci obohatí a pomůže vám v navázání a prohloubení kontaktů a přátelství s lékaři i obchodními partnery. Všem, kteří na tradiční akci do Beskyd přijedou, přeji příjemné zážitky ze všech odborných i společenských aktivit.

Srdečně zve za organizační výbor

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

Odborní garanti akce
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Pejchal
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
Pořadatel
SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Plicním oddělením Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a. s.

Aktuality

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Lékaři dětem

Hledali jsme způsob, jak šetřit životní prostředí a napadl nás projekt, který má mnohem významnější přidanou hodnotu. Nalezli jsme cestu, jak recyklovat tolik užívané visačky na našich kongresech a zároveň také přispět na dobrou věc. Akci jsme nazvali Lékaři dětem, protože záleží právě na Vás, zda svoji visačku na konci kongresu vrátíte. My všechny tyto navrácené visačky zrecyklujeme, opět použijeme a náklady na koupi nové, které činí 10 Kč za každou, tak věnujeme do fondu pro DC 90 v Topolanech. To znamená, že každá vrácená visačka se počítá.

Partneři akce

Generální partneři

Hlavní partneři

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-upchevron-down