29. moravský mezikrajský seminář pro pneumology

7. beskydské pneumoonkologické dny


 

16. 4. 2021

ON-LINE

Úvod

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si vás opět pozvat na náš již 29. moravský mezikrajský seminář pneumologů a 7. beskydské pneumoonkologické dny, které se uskuteční 16. 4. 2021. Setkáváme se netradičně po půlroce. Navíc byl poslední seminář poprvé on-line formou. Rok 2020 přinesl nové výzvy, které určitě ovlivní naši praxi, ale i naše životy. Věřím proto, že bude dostatek aktuálních témat, která si zaslouží naši pozornost. Kromě jistě významné problematiky epidemie COVID-19 si naši pozornost zaslouží i významný pokrok v léčbě bronchogenního karcinomu.  Současná epidemická situace bohužel neumožňuje osobní setkání. I když nám přátelská diskuse a krásné hory budou moc chybět, věřím, že i on-line seminář bude pro všechny zajímavý. Jistě se je na co těšit. Srdečně proto všechny zveme k účasti, aktivní anebo pasivní, a těšíme se na setkání, i když jen on-line.

prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.

Aktuality

Jak se přihlásit na 29. moravský mezikrajský seminář pro pneumology a 7. beskydské pneumoonkologické dny?

Po kliknutí na tlačítko REGISTRACE stačí vyplnit jednoduchý formulář, účast je pro všechny účastníky ZDARMA. O aktivaci přístupu budete informováni naším týmem - registrační údaje pro přístup do archivu obdržíte na e-mail uvedený při registraci.

Přístup do archivu přednášek

On-line program semináře je přístupný všem registrovaným v archivu akce od středy 21. 4. 2021, a to až do konce května 2021. K přednáškám se tak můžete kdykoliv vrátit. Certifikáty budou rozesílány po uzavření archivu akce, a to nejpozději do 15. 6. 2021. Kredity budou po rozeslání certifikátů nahrány do systému ČLK.

Nestihli jste minulý ročník v původním termínu?

Odborný program XXVIII. ročníku semináře je stále možné zhlédnout. Stačí pouze zaslat Vaše jméno a příjmení včetně všech titulů na e-mail: registrace@solen.cz, následně Vám bude přiděleno heslo, díky kterému se na stránkách www.beachannel.cz/pneumologie přihlásíte a můžete sledovat odborná sdělení. Pokud jste na ročník 2020 byli již registrováni a heslo jste obdrželi, je stále platné. Zhlédnutí archivu již není akreditováno.

Novinky v systému akreditace ČLK

Prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Datum konání

16. 4. 2021, v on-line podobě

Pořadatel

SOLEN, s. r. o.

Záštita

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Odborní garanti akce

prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prim. MUDr. Jiří Pejchal
prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Hlavní partneři

Stříbrní partneři

Partneři

© Všechna práva vyhrazena kongrespneumologie.cz 2021

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

crossmenuchevron-down