Úvodní slovo

  Vážení přátelé,

  dovolte nám, abychom Vás pozvali na náš tradiční pneumologický mezikrajský seminář. Opět se sejdeme, abychom si sdělili, co je nového v našem oboru, abychom se vzájemně podělili o problémy, se kterými se setkáváme na našich pracovištích, a pokusili se navrhnout nějaké řešení. Vždyť co může být pro pneumologii lepšího, než když si vzájemně předají své zkušenosti kolegové z privátních ambulantních pracovišť s lékaři z lůžkových zařízení či velkých fakultních pracovišť? Výhodou je také, že se setkání pravidelně účastní i členové výboru ČPFS. Již poosmé zařazujeme na program druhého dne témata z pneumoonkologie, která se stále více rozrůstá a role pneu-mologa vzdělaného i v této oblasti je čím dál tím důležitější. Bez pneumologa by nemohla být stanovena diagnóza tak, aby protinádorová léčba mohla být správně vybrána. Bez pneumologa by nemohl probíhat screening karcinomu plic. Věříme, že zajímavé bude i naše tradiční setkání s významnými hosty i neformální povídání o novinkách v pneumologii u sklenky vína. Milí kolegové, věříme, že toto setkání bude pro nás všechny nejen poučné, ale že zároveň posílíme naše přátelské vztahy.

  Za organizační výbor se na setkání těší Jana Skřičková a Milan Sova

  Pořadatel
  SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Klinikou nemocí plicních a TBC FN Brno a LF MU
  Odborní garanti akce
  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
  doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
  MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
  prim. MUDr. Gustáv Ondrejka, Ph.D.
  prim. MUDr. Jiří Pejchal
  prim. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

  Aktuality

  Přihlaste se k aktivní účasti

  Přihlaste se k aktivní účasti nejpozději do 14. 2. 2022. Přihlášky zasílejte pouze na e-mail bouckova@solen.cz (ve formátu autoři, název sdělení, pracoviště).

  Aktuální informace k ubytovacím kapacitám

  I v letošním roce můžete využít zajištění ubytování přes organizační sekretariát akce. S ohledem na nedostupnost Horského hotelu Čarták a omezený provoz Hotelu Lanterna (rekonstrukce restaurace) není situace úplně ideální, proto v nabídce nově najdete také Penzion Lúka. Abychom uspokojili co nejvíce zájemců o ubytování přímo v Horském hotelu Soláň, je v něm možné objednat pouze dvou a vícelůžkové pokoje. Více informací naleznete v sekci „Organizační informace“.

  Jak bude letošní ročník probíhat?

  Pevně věříme, že bude možné po dvou letech on-line varianty semináře, opět tradiční setkání v horském hotelu Soláň ve dnech 8.–9. 4. 2022. V případě, že prezenční setkání nebude vzhledem k epidemické situaci vůbec možné, proběhne v původním termínu vše pouze on-line formou, na kterou bude registrace automaticky převedena. S námi máte tedy za každé situace jistotu, že o přednášky nepřijdete!

  Systém akreditace ČLK

  Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

  Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

  Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

  crossmenuchevron-upchevron-down